SUPPORT solution. แก้ไขทุกปัญหา เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ยีราฟ พร้อมมอบประสบการณ์ในการแก้ไขทุกปัญหาของธุรกิจ ทั้งด้าน IT และ Marketing. เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่งคง ติดต่อเราเพื่อแก้ปัญหาของคุณ

การให้บริการซัพพอร์ต (SUPPORT solution.)

           ปัจจุบัน องค์กรและธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรม หรือการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ การให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจ (Support Solution) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การมีโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้องค์กรทำงานได้ราบรื่นมากขึ้น ลดภาระงานที่ซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่สะสม หรือ ปัญหาจากผู้พัฒนาเดิม

           โซลูชันที่ดีต้องสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการขององค์กรได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ระบบการจัดการข้อมูล หรือบริการลูกค้า การมีทีมงานที่มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอีกด้วย การเลือกใช้บริการสนับสนุนที่เหมาะสม องค์กรจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

           Support Solution จึงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ช่วยผลักดันให้องค์กรของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

บริการแนะนำ ให้คำปรึกษา และการแก้ไขปัญหา (Consultation Service)

           เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรและธุรกิจในการระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ด้าน IT และ Marketing โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

บริการแก้ไขปัญหาด้าน IT หรือ ระบบที่พัฒนามาแล้ว (Troubleshooting Service)

           เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรและธุรกิจในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือพัฒนาระบบเดิม เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด บริการนี้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย บริการจากเจ้าอื่นๆ ไปจนถึงระบบความปลอดภัย

บริการแก้ไขปัญหาด้านการตลาด (Marketing Consultation Service)

          เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรและธุรกิจในการระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลยุทธ์และแผนการตลาด หรือโฟล์วการทำงาน เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างสูงสุด บริการนี้มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการปรับปรุงแผนการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายขององค์กร

การให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ (Maintenance Service)

      เป็นบริการในการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียร เช่น

  • การตรวจสอบและประเมินผล
  • การบำรุงรักษาตามรอบเวลาที่กำหนด
  • การดำเนินการซ่อมแซมทันทีที่เกิดปัญหา
  • การปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม
  • การสนับสนุนและให้คำปรึกษา

ลูกค้าของเรา

ราคาบริการ

Basic Plan
$199 / month
20 Hosted in 6 locations
99.5% Guaranteed Global
20/5 Email, Chat Support
Multiple Workspaces
No Feature Caps
Personalized Onboarding
White Label ?
Extra Security and
Standard Plan
$299 / month
20 Hosted in 6 locations
99.5% Guaranteed Global
24/5 Email, Chat Support
Multiple Workspaces
No Feature Caps
Personalized Onboarding
White Label ?
Extra Security and
Premium plan
$399 / month
35 Hosted in 13 locations
99.5% Guaranteed Global
26/5 Email, Chat Support
Multiple Workspaces
No Feature Caps
Personalized Onboarding
White Label?
Extra Security and
Basic Plan
$599 / month
42 Hosted in 22 locations
99.5% Guaranteed Global
30/5 Email, Chat Support
Multiple Workspaces
No Feature Caps
Personalized Onboarding
White Label ?
Extra Security and
Contact Us

Talk To Us

บริษัท ยีราฟ จำกัด

3803 อาคารคิสมอลล์ ห้องเลขที่ A2-201 ชั้น2 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105561096370
we’d love to talk about work together....